• Referencie

Vyberáme niektoré sťahovania, ktoré sme úspešne zrealizovali.

stahovanie_centrum_vzdelavania
sťahovanie kancelárií

Centrum vzdelávania

Presťahovanie celého Centra vzdelávania z Heydukovej ulice v Bratislave na Špitalskú ulicu. Presťahovali sme zhruba 34 zamestnancov, kancelársky nábytok, osobné veci, dokumentáciu a ďalšie.

Ďalšie služby: pomoc pri balení, zapožičanie krabíc na sťahovanie, montážne práce.

stahovanie_ustredie_prace
Sťahovanie kancelárií

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Presťahovanie okolo 300 zamestanancov. Sťahovacie práci v rámci budovy, premiestnenie pracovníkov z Vajanského nábrežia na špitalskú ulicu. Zapožičanie krabíc na sťahovanie.

stahovanie_urad_prace
sťahovanie kancelárií

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Presťahovanie 37 pracovníkov Úradu práce v rámci Karlovej vsi.

stahovanie_ministerstvo
Sťahovanie kancelárií

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Presťahovanie zhruba 100 pracovníkov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci špitalskej ulice. Zapožičanie baliaceho materiálu, montážne práce, premiestnenie pracovníkov v rámci budovy Ministerstva hospodárstav.

stahovanie_zachs
Sťahovanie bytov

ZF SACHS Slovakia, a.s.

Sťahovanie zamestnanca v rámci slovenska

stahovanie_urad_pre_verejne_obstaravanie
Sťahovanie kancelárií

Úrad pre verejné obstarávanie

Presťahovanie zhruba 30 pracovníkov úradu v rámci Bratislavy.

stahovanie_ministerstvo_zdravotnictva
Sťahovanie kancelárií

Ministerstvo zdravotníctva SR

Presťahovanie 65 kompletných pracovných miest v rámci Bratislavy, plus zhruba 200 krabíc archívu. Zapožičanie baliaceho materiálu na sťahovanie.

Naše referencie